P I T T A L O
/

gurafiku:

Japanese Exhibition Poster: Design Minus Art. Shinnoske Sugisaki. 2008